tirsdag 12. oktober 2021

Gud leter

For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. (2. Krønikebok 16,9a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 16-20

Gud leter for å finne den som vil holde seg til ham. Når han finner en som er helhjertet så vil han gi den personen styrke. Ulike oversettelser bruker litt ulike ord, for eksempel: Gud vil kraftig støtte. Gud vil med sin makt hjelpe. 

Dikteren spør:
Hvem vil tjene Herren, på hans side stå, 
hjelpe ham i striden falne sjeler nå? 
Bort fra verden vike, Herren følge trygt, 
flagget aldri svike, kjempe uten frykt?
---
Vi av hele hjertet følger deg, Guds Lam. 
Du til kamp har kalt oss, Herre, led oss fram!
(Frances Havergal, Frelsesarmeens Sangbok nr. 247)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du vil hjelpe meg, støtte meg og styrke meg. Amen!