mandag 11. oktober 2021

Storrengjøring

Tal til israelittene og si til dem: Når dere går over Jordan og inn i Kanaan-landet, skal dere drive ut alle som bor i landet, og ødelegge alle gudebildene deres. Dere skal ødelegge alle de støpte bildene deres og utslette offerhaugene. Dere skal innta landet og bosette dere der. For jeg har gitt landet til dere så dere kan ta det i eie. (4. Mosebok 33,51-53) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 33-36

Da israelittene gikk inn i sitt hjemland hadde de klar beskjed om å rydde bort alt ugudelig. Det er et forbilde for meg som kristen. Gud vil ha sin eiendom for seg selv. Gud vil at jeg rydder bort alt ugudelig fra mitt liv.

Dikteren sier:
Når vår vei over jord er i lys av Guds ord,
i hans hellighets glans vi da bor.
Vi får kraften til alt som vår Gud har befalt,
alt er vel når vi lyder og tror.
---
Lyde og tro, det gir hvile og ro.
Om hans kraft vi vil kjenne,
må vi lyde og tro.
(John Henry Sammis, Frelsesarmeens Sangbok nr. 471)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for hjelper meg å kaste ut det som er urent. Amen!