lørdag 23. oktober 2021

Navnet Jesus

Om ham (Jesus fra Nasaret) vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. (Apostelgjerningene 10,43) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 9-10

Alle profetene vitner om den ene. Alle profetene vitner om ham som er veien, sannheten og livet - JESUS.  I Jesu navn - bare ved navnet Jesus - ligger tilgivelse for synder!

Dikteren vitner:
Jesus, du meg elsker inderlig, 
tilgir synd og leder rett min vei, 
våker over sjelens skjulte liv. 
Jesus, du er alt i alt for meg.
(Edward H. Joy, Frelsesarmeens Sangbok nr. 335)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for syndenes forlatelse. Amen!