søndag 24. oktober 2021

Tungens makt

Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken! (Jakob 3,8-10) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jakob 1-3

Jakob sier at tungen er så sterk at ikke noe menneske kan temme den. Med mine ord kan jeg ødelegge et annet menneske eller jeg kan bygge opp. Jeg kan tale løgn eller sannhet. Jeg kan forbanne eller velsigne. Jakob lærer at som kristen må jeg ikke tale med to tunger. Jeg må ikke i det ene øyeblikket lovprise Gud og i det neste forbanne et medmenneske. Dette må jo bety at tungen kan temmes, ikke av meg, men av Jesus. Jo mer overgitt jeg er til Jesus, jo mer styr er det på min tunge. Dagen kommer da alle, både frelst og ufrelst, skal måtte bekjenne at Jesus er Herre. Hjemme i himmelen skal min tunge prise Gud uten feil.

Dikteren sier:
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår eingong,
då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår!
(Elias Blix, Frelsesarmeens Sangbok nr. 442)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg bruke mine ord godt. Amen!