fredag 8. oktober 2021

Reis deg opp igjen!

Gled deg ikke over meg, min fiende! For om jeg faller, skal jeg reise meg igjen. Sitter jeg i mørke, er Herren lys for meg. (Mika 7,8) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Mika 1-7

Jeg har ennå ikke møtt en kristen som er feilfri i sin livsførsel. Alle kan snuble og falle, men det er viktig når jeg faller at jeg ikke gir opp og blir liggende nede. Jeg må reise meg igjen og gå videre. Jeg ber Gud og mennesker om tilgivelse, gjør opp og går videre.

Dikteren sier:
Du som kjenner deg bundet, du kan bli virkelig fri. 
Du som lever i mørket, det blir lys på din sti. 
Du falt ved veien, så reis deg igjen. 
Vær glad og frimodig for Gud er din venn.
---
La oss aldri begrense Guds Ånd og hans kraft. 
La oss aldri fordømme den som snublet og falt. 
Her er kraft nok for alle. La oss gå troens vei. 
Ja, det kommer en ny tid. For deg og meg.
(Sven A. Lysgård)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg opp igjen når jeg faller. Amen!