lørdag 20. november 2021

Å være til

For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, (Apostelgjerningene 17,28a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 17-18

Alle mennesker er et resultat av at Gud ga liv til oss i skapelsen. I Jesus får jeg del i det evige livet, det som strekker seg ut over døden.

Dikteren vitner:
Tett inntil Mesterens side
lever min sjel hver en dag,
skuer hans åsyn det blide,
søker hans smil og behag.
Helt nå i Jesus jeg hviler,
ham som led døden for meg.
Fremad mot målet jeg iler,
lys skinner klart på min vei.
(J. Oxley, Frelsesarmeens Sangbok nr. 554)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at jeg får være til i deg. Amen!