fredag 19. november 2021

Nådens og bønnens ånd

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. (Sakarja 12,10) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Sakarja 8-14

Dagens vers er en klar Messias-profeti om Jesus den korsfestede. Nådens og bønnens ånd er Guds ånd - Den Hellige Ånd.  Åndens oppgave er å peke på Jesus. Erfaringen av nåden henger sammen med bønnen - det at jeg er har kommunikasjon med Gud. Initiativet til samtalen kommer fra Herren selv. Romerne 8,26 forteller at han gir sin ånd for å hjelpe meg å be: På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. (Bibel 2011)

Dikteren vitner:
Meg bønnen løfter til Jesu hjerte,
fra jordens uro til Jesu favn.
Min synd og vantro, min sorg og smerte
på ham jeg kaster i Jesu navn.
(W. Palmer, Frelsesarmeens Sangbok nr. 702)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg å be. Amen!