onsdag 3. november 2021

Livsfrukt

Barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. (Salme 127,3) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 125-127

Barn er villet av Gud, skapt av Gud. Barn er en velsignelse, en gave fra Gud. Gitt i foreldres varetekt for å bli tatt vare på og fostret.

Dikteren sier:
Det skjer et under i verden 
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
---
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn.
(Gerd Grønvold Saue, Frelsesarmeens Sangbok nr. 67)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at barna hører deg til. Amen!