tirsdag 2. november 2021

Nåde og tilgivelse

For en stor del av folket, mange fra Efraim og Manasse, Jissakar og Sebulon, hadde ikke renset seg. Likevel spiste de påskelammet, i strid med forskriftene. Hiskia ba for dem og sa: "Herren er god, han vil bringe forsoning til hver den som av hele sitt hjerte søker Gud Herren, sine fedres Gud, selv om han ikke oppfyller kravene som gjelder for renhet i helligdommen." (2. Krønikebok 30,18-19) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 29-32

Deler av folket hadde forbrutt seg, men Hiskia ba for dem og oppmuntret dem til helhjertet å søke den gode Gud. Det er ikke slik at jeg automatisk får del i Guds nåde og tilgivelse. Det dreier seg om hjerteforholdet. Jeg bøyer meg ydmykt for Herren og søker ham av hele mitt hjerte. Da får jeg møte hans nåde.

Dikteren vitner:
Å, nåde stor og underbar!
Da jeg var blind og død,
du frelste meg og ga meg svar,
forbi er all min nød.
---
Guds nåde ga meg kraft og mot
og fylte meg med fred
den dag da jeg for Jesu fot
fikk legge byrden ned.
---
I sorg og savn, på land og hav
jeg trygt kan stevne frem,
for nåden er min støttestav,
mitt håp som leder hjem.
(John Newton, Frelsesarmeens Sangbok nr. 634)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du er god, barmhjertig og nådig. Amen!