tirsdag 7. desember 2021

Forkynnelse

De leste opp fra Guds lovbok mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folket skulle forstå. (Nehemja 8,8) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Nehemja 5-9

Bibelen består av flere typer tekster inkludert poesi og profetier. Da må jeg forstå noe av billedspråket som brukes for å tolke skriften riktig. Jeg må vite litt om hvordan folk på den tiden forsto bildene og metaforene som finnes. Også i de mer historiske tekstene må jeg forstå noe av situasjonen og kulturen den ble skrevet i. Dagens mennesker har behov for å høre Bibelens ord, men som Esra og levittene gjorde i Jerusalem, så kreves det også i dag at det som står skrevet blir fortolket og forklart. Jeg mener at Guds frelsesplan er det viktigste å forklare.

Dikteren sier:
Evangeliet om Jesus 
for all verden klart må gjalle, 
for i Ordet står det skrevet  
at Guds frelse er for alle.
---
Ja, for alle folk og slekter 
på vår jord forkynnes skal det 
at Guds fulle, frie frelse 
uten unntak gjelder alle.
(William McAlonan, Frelsesarmeens Sangbok nr. 125)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg forstå Bibelen og gi det videre. Amen!