mandag 6. desember 2021

Fra minus til pluss

Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg fordi han elsket deg. (5. Mosebok 23,5b) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 23-25

Kongen i Moab hadde bestilt forbannelse over israelsfolket, men han fikk ikke det han ville ha. Gud tillot det ikke. Istedet sto velsignelsen fast. Guds pluss vil alltid beseire verdens minus. Også i dag er det politiske ledere som gjerne vil bestemme hva Guds menighet og dens ledere skal mene. De sier frimodig hva vi skal være for og hva vi skal være mot. Lytter jeg til Gud og spør jeg hva han vil?

Dikteren sier:
Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.
Du som har seiret, Herre, bli hos meg!
(H. F. Lyte, Frelsesarmeens Sangbok nr. 604)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg stå for det som er rett. Amen!