lørdag 18. desember 2021

Hjelperen

Men til denne dag har Gud hjulpet meg, (Apostelgjerningene 26,22a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 25-26

Jesus ga et løfte om å være med sine disipler alle dager inntil verdens ende (Matt 28,20). Dette løftet holder han. Han kommer stadig nye generasjoner disipler til hjelp og jeg kan også vitne om at han har hjulpet meg fram til i dag. Han vil også hjelpe meg i morgen.

Dikteren sier:
Hitinntil Herren har hjulpet så vel, 
Inntil i dag, inntil i dag. 
Trofast han sørget for legem´ og sjel 
Inntil i dag, inntil i dag. 
Skjønt jeg har syndet i stort og i smått, 
Har jeg fra Herren tilgivelse fått, 
Han i sin nåde har gjort meg kun godt 
Inntil i dag, inntil i dag.
(Anders Olsen, Frelsesarmeens Sangbok [1977] nr. 431)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du alltid hjelper meg. Amen!