fredag 17. desember 2021

Seieren er kommet

Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. (Åpenbaringen 12,10) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 12-17

Seieren ble vunnet på korset, men ennå er det mye ondskap og lidelse på vår jord. Jesus er seierherren. Når Jesus kommer igjen da skal jeg få se fullbyrdelsen av hans seier.

Dikteren sier:
Ned de gylne tempelhaller lyder seierherrens skritt, 
Herrens dag, den store, nå skal ringes inn. 
Og som brus av mange vann et mektig ekko toner hit, 
det er tonene av seierherrens trinn.
---
Se, han kommer! Jesus kommer! 
Fikentreet står i blommer. 
Vår forløsningstime kommer! 
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
(Fra engelsk v/ H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 271)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du har seiret. Amen!