fredag 3. desember 2021

Snart

Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg! (Åpenbaringen 3,11) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 1-6

Jesus kommer igjen, ingen av oss vet når. Jeg oppfordres til å være påpasselig slik at jeg er klar uansett når han kommer. 

Dikteren sier:
Hvor stort i denne siste tid, 
å eie løftet i Gud ord 
at snart vår Jesus komme skal, 
og som konge han regjere skal på jord.
---
Han kommer snart, han kommer snart! 
Med glede venter vi hans gjenkomst. 
Blir det ved natt, ved gry, ved midnattstid, 
vi vet at Jesus kommer snart!
(Thoro Harris, Schibboleth [1997] nr. 103)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du kommer snart! Amen!