torsdag 2. desember 2021

Meningsløst?

Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. (Forkynneren 11,1) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Forkynneren 11-12

Jeg har selv kastet brød på vannet. Da jeg var barn synes jeg det var veldig spennende å mate endene som svømte rundt på Lille Lungegårdsvannet i Bergen. Brødet jeg kastet ut på vannet ble spist av fuglene, jeg så det aldri igjen. 

Teologen skriver:
"Send ditt brød bort over vannet." Uttrykket er meningsløst. Å kaste sitt brød på vannet synes å være helt hensiktsløst. Det er å kaste det fra seg for bestandig. Men det er nettopp dette meningsløse i uttrykket som er tilsiktet. Om det du gjør for menneskene kan synes like absurd og unyttig som det å kaste brød på vannet, skal du likevel gjøre det. "I tidens løp skal du finne det igjen." Det som er gjort i tro, skal bære sin frukt, selv om det synes aldri så meningsløst.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

En hjelpende hånd rakt ut i Jesu navn kan ha mye større verdi enn det jeg ser og forstår.

Dikteren sier:
Å  tro det er å bygge
sitt liv på Herrens ord
og søke fred og lykke
kun der hvor Jesus  bor.
(Emilie Thorup, Frelsesarmeens Sangbok nr. 639)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg tjene deg trofast selv når det ser ut som om det ikke nytter. Amen!