tirsdag 4. januar 2022

Dagens bibellesning: Josva 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Josva 1 Josva 1 Josva 1 Josva 1
Josva 2 Josva 2 Josva 2 Josva 2
Josva 3 Josva 3 Josva 3 Josva 3
Josva 4 Josva 4 Josva 4 Josva 4
Josva 5 Josva 5 Josva 5 Josva 5

Reservert

Josva sa til folket: "Gjør dere rene og hellige! For i morgen vil Herren gjøre under blant dere." (Josva 3,5) Bibel 2011

For noen år siden var vi tre venninner som gikk på julekonsert i en kirke. Det var ikke nummererte plasser og vi kom litt sent, men helt fremst så det ledig ut, men etter å frimodig ha gått helt fram ble vi skuffet. Det lå lapper på første benk om at plassene var reservert, altså holdt av til spesielle gjester. Vi måtte sette oss et annet sted.

Hellig betyr at man er reservert eller satt til side for spesiell bruk. I kristen sammenheng beskrives det godt med ordene fra Paulus:

Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett - jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. (Romerne 6,18-19) Bibel 2011

Dikteren sier det slik:
Er ditt liv innviet til Jesus?
Er du fylt av hans kjærlighets ånd?
Går velsignelsens strømmer til andre
både gjennom din munn og din hånd?
Levende vannstrømmer, Frelser, fra deg,
send dem til tørstende sjeler ved meg.
Din vil jeg være, kar til din ære,
hva du meg gav, være helliget deg.
(G. H. Smyth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 119)

BØNN: Kjære Jesus. Jeg vil leve for deg! Fyll meg med din kjærlighet så jeg kan tjene andre. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Josva 1
Josva 2
Josva 3
Josva 4
Josva 5