onsdag 5. januar 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 1 Salme 1 Salme 1 Salme 1
Salme 2 Salme 2 Salme 2 Salme 2

Lykkelig

Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes. (Salme 1,1-3) Bibel 2011

Jeg hørte en gang at ordet salig betyr syv ganger lykkelig. Det har jeg aldri kunnet bekrefte, men salig står for meg som et sterkt uttrykk for å være lykkelig, velsignet og tilfreds. Vi har vel alle en drøm eller lengsel om det lykkelige liv. Definisjonen på hva det er vil nok være svært individuell og vil endre seg gjennom livet.

Salmisten slår det kategorisk fast at saligheten ligger i å holde seg til Guds ord og leve etter det. Det kristne livet bærer oss utover døden og leder til en himmel som Jesus har beredt for sine. Det er evig lykke.

Dikteren sier:
Å lykkes med sitt liv og få det godt,
det er et livsmotiv som blir forstått.
Men svikter drømmen deg på livets harde veg,
ett fins som svikter ei: Guds kjærlighet.
Guds kjærlighet kom jeg aldri fra.
Hele livets rikdom jeg vet,
var det Gud som gav.
(Kjell Lyster, Frelsesarmeens Sangbok nr. 632)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din kjærlighet og livet du har gitt meg. Takk for håpet om en evighet med deg. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 1
Salme 2