lørdag 1. januar 2022

Dagens bibellesning: Matteus 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 1 Matteus 1 Matteus 1 Matteus 1
Matteus 2 Matteus 2 Matteus 2 Matteus 2


Hensikten

Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: "Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder." (Matteus 1,20-21) Bibel 2011

I forbindelse med jul så har mange pyntet med en julekrybbe. I kristen juletradisjon så markerer vi Jesu fødsel. I den moderne julefeiringen opplever jeg at grunnen til at Jesus ble født lett blir borte for oss. Men her forteller Matteus at engelen sa det rett ut: Jesus skal frelse meg og deg fra våre synder. Derfor ble han født! Navnet sier noe om oppdraget. Jesus = "Herren er frelse". Alt jeg behøver å gjøre er å åpne meg for Jesus, påkalle ham og gi ham plass i mitt hjerte. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Romerne 10,13) Bibel 2011

Dikteren sier:
Hans navn skal være Jesus,
det er et frelsernavn,
ham selv til evig ære
og oss til evig gavn.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 199)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du kom og frelste meg fra min synd. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 1-3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 1
Matteus 2