lørdag 1. januar 2022

Godt nytt bibellesningsår!

Jeg håper 2022 blir et år hvor vi kan gå dypere inn i våre bibler. La oss lese hele Bibelen og la ordet tale til oss! Gud vil gi fremtid og håp. Som kristne har vi en himmel i vente.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jeremia 29,11) Bibel 2011