onsdag 16. februar 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 18-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 18 Salme 18 Salme 18 Salme 18
Salme 19 Salme 19 Salme 19 Salme 19
Salme 20 Salme 20 Salme 20 Salme 20

Hjertets tanker

Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre, min gjenløser og min klippe! (Salme 19,15) Bibel 2011

Det er ikke bare ordene mine, enten de er uttalte eller skrevne som har betydning. Det er like viktig hva jeg tenker, altså det som finnes i mitt hjerte. For mine medmennesker er det avgjørende hva jeg sier eller skriver. Mennesker kan ikke lese mine tanker, men Gud ser det hele og legger stor vekt på hva som er i mitt hjerte.

Ordene min kan være fine uten at det er bra i hjertet. "For slik han tenker i sitt indre, slik er han. Han sier nok til deg: "Spis og drikk", men hans hjerte er ikke med deg." (Ordspråk 23,7) Bibel 2011

Gud vil at vi skal ha hjertet med både i forhold til våre medmennesker og i forhold til ham selv.

Dikterne ber:
Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
(Jacob Paulli, Frelsesarmeens Sangbok nr. 404)
---
Jesus, styr du mine tanker,
Jesus, la meg leve så
at hvor jeg i verden vanker,
et Guds barn jeg være må!
La meg leve mine dager
deg til ære, meg til gavn,
og så dø når deg behager,
i ditt kjære frelsernavn.
(Elen Opdal Bernhoft, Frelsesarmeens Sangbok nr. 353)

BØNN: Kjære Jesus. Vis meg hvordan jeg kan være til glede for deg. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 18
Salme 19
Salme 20