torsdag 17. februar 2022

Dagens Bibellesning: Job 13-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 13 Job 13 Job 13 Job 13
Job 14 Job 14 Job 14 Job 14

Er det Guds sak?

Er det Gud dere tar parti for? Er det hans sak dere fører? Går det da godt når han ransaker dere? Kan dere narre ham slik man narrer mennesker? (Job 13,8-9) Bibel 2011

Jobs spørsmål er høyaktuelt. Når vi, dagens kristne, engasjerer oss f.eks. i debatt på sosiale medier er det da Guds sak vi fører? Eller er det noe annet?

Bidrar jeg til å fremme det som ligger på Jesu hjerte?

Vi gjør vel i å ransake oss selv.

Dikteren bekjenner og ber:
Din rikssak, Jesus, være skal
min største herlighet.
Takk at jeg også fikk ditt kall
og skal få være med!
---
Gi meg ditt ømme frelsersinn
for slekten syk og arm.
Lukk meg i dine smerter inn
og gjør meg sterk og varm!
Hjelp meg å skue med ditt blikk
hvert folk som liv og grenser fikk,
og bære verdens nød og skam
med kjærlighetens offerbrann
til døden tro, tålmodig, sterk og god!
(Karl Ludvig Reichelt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 74)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg til å holde meg til det som er din sak. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 13
Job 14