torsdag 24. februar 2022

Dagens Bibellesning: Job 15-16

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 15 Job 15 Job 15 Job 15
Job 16 Job 16 Job 16 Job 16

Én i det høye som taler min sak

Fremdeles har jeg et vitne i himmelen, én i det høye som taler min sak. Mine venner spotter meg, i gråt vender jeg blikket til Gud. (Job 16,19-20) Bibel 2011

Job følte at vennene sviktet ham. Han søkte Gud, men han forsto ikke helt Guds vei og vilje selv. Til tross for omstendighetene bekjente han sin tro og han søkte den levende Gud, selv under tårer.

Hva gjør jeg når omstendighetene er ubegripelig vonde, når livet er urettferdig, når jeg føler ingen forstår meg og jeg nesten drukner i mine egne tårer?

Dikteren vitner:
Jeg har en talsmann tro i nøden,
en trøster og en hjelper god.
Jeg har et evig liv i døden,
en evig fred i Jesus blod.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 626)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du alltid ser meg og forstår meg. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 15
Job 16