fredag 25. februar 2022

Dagens bibellesning: Jesaja 40-44

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jesaja 40 Jesaja 40 Jesaja 40 Jesaja 40
Jesaja 41 Jesaja 41 Jesaja 41 Jesaja 41
Jesaja 42 Jesaja 42 Jesaja 42 Jesaja 42
Jesaja 43 Jesaja 43 Jesaja 43 Jesaja 43
Jesaja 44 Jesaja 44 Jesaja 44 Jesaja 44

Har du ikke hørt?

Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. (Jesaja 40,28) Bibel 2011

Hvis vi hører rykter om en person vi ikke kjenner så er vi forutinntatte når vi omsider møter den personen. Er ryktene positive så er vi sannsynligvis positivt innstilt til personen. Er ryktene negative så er vi sannsynligvis negativt innstilt til personen. Å møte vedkommende en gang vil kanskje ikke endre vår oppfatning noe særlig, med mindre møtet er nært og personlig. Ved å omgås en person over tid i ulike situasjoner kan vi danne oss et mer helhetlig bilde av personen.

Job hadde hørt om Gud. Job var overbevist om at han hadde forstått Gud, Guds tanker og Guds handlemåte. Så rammer en dyp katastrofe Job og Jobs forståelse kommer til kort. Et møte med den levende Gud forandrer Jobs holdning og oppfatning. Etter å ha møtt Herren sier Job: "Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske." (Job 42,5-6) Bibel 2011

Å høre forkynnelse, lese i Bibelen, studere læresetninger og lese teologi kan gi meg kunnskap, men bare mitt personlige møte med Jesus, den levende Gud, kan gi meg en begynnende forståelse for hvem han virkelig er.

Dikteren sier:
Er det sant som mange sier,
det fins frelse for enhver,
 det fins glede som oppveier
alt hva før vi hadde kjær?
---
Du må prøve selv, min venn,
hva du får hos Frelseren.
Han gir fred og liflig glede,
men du må prøve selv, min venn.
(Herbert Brander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 118)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du er større enn ditt rykte. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jesaja 40
Jesaja 41
Jesaja 42
Jesaja 43
Jesaja 44