torsdag 2. juni 2022

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 1

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 1 Ordspråkene 1 Ordspråkene 1 Ordspråkene 1

Begynnelsen

Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom. (Ordspråkene 1,7) Bibel 2011

Alt har en begynnelse. Gudsfrykt er en god begynnelse.

Syndsbekjennelsen:
Se i nåde til meg arme, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker ord og gjerninger
og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg
og tilgi meg alle mine synder
og gi meg å frykte og elske deg alene.
Herre, miskunn deg over meg. Amen.

BØNN: Kjære Jesus. Lær meg sann gudsfrykt. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 1