tirsdag 28. juni 2022

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 19-22

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Kongebok 19 1 Kongebok 19 1 Kongebok 19 1 Kongebok 19
1 Kongebok 20 1 Kongebok 20 1 Kongebok 20 1 Kongebok 20
1 Kongebok 21 1 Kongebok 21 1 Kongebok 21 1 Kongebok 21
1 Kongebok 22 1 Kongebok 22 1 Kongebok 22 1 Kongebok 22

Rådgiveren

Men siden sa Josjafat til Israels konge: "Søk først råd hos Herren!" (1. Kongebok 22,5) Bibel 2011

Josjafats utsagn er klokt! "Søk først råd hos Herren!" Profeter tilkalles og de profeterer, men Josjafat merker at noe er galt, han stoler ikke på dem. Derfor etterlyser han andre kilder i tillegg.

Som troende er jeg gitt Den Hellige Ånd som veileder og rådgiver. Men det er ikke alltid at jeg som menneske er i stand til å høre riktig. Mine egne tanker, ønsker, drømmer og følelser kan forstyrre. Derfor må det "ordet" jeg tror jeg mottar fra Herren prøves. Det må prøves mot både Bibelen og den kristne erfaringen.

Dikteren oppfordrer:
Betro deg til Jesus hver morgen på ny,
han vil gi deg råd med sitt øye,
Betro deg til Jesus ved kveld som ved gry,
han ser til sin venn fra det høye.
(Carl Breien, Frelsesarmeens Sangbok nr. 12)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg lytte til og følge dine råd. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Kongebok 19
1 Kongebok 20
1 Kongebok 21
1 Kongebok 22