fredag 1. juli 2022

Dagens bibellesning: Esekiel 13-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 13 Esekiel 13 Esekiel 13 Esekiel 13
Esekiel 14 Esekiel 14 Esekiel 14 Esekiel 14
Esekiel 15 Esekiel 15 Esekiel 15 Esekiel 15
Esekiel 16 Esekiel 16 Esekiel 16 Esekiel 16
Esekiel 17 Esekiel 17 Esekiel 17 Esekiel 17
Esekiel 18 Esekiel 18 Esekiel 18 Esekiel 18

Den urettferdige

Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve. (Esekiel 18,23) Bibel 2011

Den urettferdige, også kalt synderen, er dømt av Gud. Men Gud har ikke noe ønske om at evig død skal ramme synderen. Det finnes en mulighet til å unnslippe Guds dom. Det heter omvendelse. Jeg kan snu meg bort fra min synd og søke tilflukt hos Gud, be om tilgivelse og vandre videre i et nytt liv.

Jesus har sonet for min synd og han kaller meg også i dag til å følge ham i livet! Han setter meg fri fra det som binder og hjelper meg framover steg for steg.

Dikteren ber:
La himlens sluser åpne seg
for nådestrømmens flod,
la syndere omvende seg
og tro på Kristi blod.
---
Å, send oss Åndens pinseild,
velsignede Guds Lam!
Oppliv oss igjen, frels syndere
fra evig død og skam!
(Thomas McKie, Frelsesarmeens Sangbok nr. 173)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg kan følge deg i og til livet. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 13
Esekiel 14
Esekiel 15
Esekiel 16
Esekiel 17
Esekiel 18