lørdag 2. juli 2022

Dagens bibellesning: Lukas 17-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 17 Lukas 17 Lukas 17 Lukas 17
Lukas 18 Lukas 18 Lukas 18 Lukas 18

Jeg er en synder

Gud, vær meg synder nådig! (Lukas 18,13b) Bibel 2011

Det sitter langt inne å erkjenne, men jeg er en synder. Jeg er frelst og født på ny, men fortsatt har jeg evne til å synde, krenke Gud og min neste. Da jeg var ung og medlem i skolelaget hadde vi t-skjorter hvor det sto med store bokstaver: "Jeg er en TS". Med liten skrift sto TS forklart som TILGITT SYNDER! Hos Jesus finner jeg nåde, tilgivelse og liv i Gud. Uten Jesus er jeg fortapt!

Dikteren bekjenner:
Du som freden meg forkynner,
du en frelser, jeg en synder,
du med Amen, jeg med bønn,
du med nåden, jeg med skammen,
å, hvor vi to passer sammen,
du, Guds salvede, Guds Sønn!
(Christian Richardt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 90)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din nåde. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 17
Lukas 18

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 17
Lukas 18