torsdag 14. juli 2022

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 10 Ordspråkene 10 Ordspråkene 10 Ordspråkene 10

Eget strev

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til. (Ordspråkene 10,22) Bibel 2011

Dagens vers er ingen oppfordring til latskap. Det er en påminnelse om at det ikke er mine prestasjoner men Gud som er den sanne kilden til alle goder og rikdom som jeg måtte få del i her på jord.

Dikteren bekjenner:
Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
(Mary Byrne / Eleanor Hull, Frelsesarmeens Sangbok nr. 31)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din velsignelse. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 10