fredag 15. juli 2022

Dagens bibellesning: Esekiel 25-30

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esekiel 25 Esekiel 25 Esekiel 25 Esekiel 25
Esekiel 26 Esekiel 26 Esekiel 26 Esekiel 26
Esekiel 27 Esekiel 27 Esekiel 27 Esekiel 27
Esekiel 28 Esekiel 28 Esekiel 28 Esekiel 28
Esekiel 29 Esekiel 29 Esekiel 29 Esekiel 29
Esekiel 30 Esekiel 30 Esekiel 30 Esekiel 30

Høy på pæra

Menneske, stem i en likklage over kongen av Tyros og si til ham: Så sier Herren Gud: Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urett hos deg. (Esekiel 28,12 og 15) Bibel 2011

I Esekiel 28,11-19 profeteres dom over kongen av Tyros fordi han ble "høy på pæra" d.v.s. hovmodig, overlegen, arrogant og selvgod.

Flere mener at dette avsnittet i skriften, sammen med Jesaja 14,11-15, også er en symbolsk beskrivelse av satans fall fra himmelen.

Måtte jeg ta Bibelens advarsel på alvor: Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall. (Ordspråkene 16,18) Bibel 2011

Dikteren ber:
Å, gjør min sjel hvit som nyfallen sne!
Rens den i kilden som fjerner vår vé.
Rens meg fra selviskhet, hovmod og tvil,
ren i ditt blod, la meg vinne ditt smil.
(Eliza E. Hewitt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 609)

BØNN: Kjære Jesus. Bevar meg fra stolthet og hovmod. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esekiel 25
Esekiel 26
Esekiel 27
Esekiel 28
Esekiel 29
Esekiel 30