fredag 19. august 2022

Dagens bibellesning: Daniel 7-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Daniel 7 Daniel 7 Daniel 7 Daniel 7
Daniel 8 Daniel 8 Daniel 8 Daniel 8
Daniel 9 Daniel 9 Daniel 9 Daniel 9
Daniel 10 Daniel 10 Daniel 10 Daniel 10
Daniel 11 Daniel 11 Daniel 11 Daniel 11
Daniel 12 Daniel 12 Daniel 12 Daniel 12

Rop om nåde

Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde, for å faste i sekk og aske. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente: "Å, Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud! Vi har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer. (Daniel 9,3-5) Bibel 2011

Vi vet at Daniel var gudfryktig og satte alt inn på å leve rett. Han kunne ha gått i forbønn for folket og sagt "de", men han identifiserer seg helt med sitt folk og sier "vi". Vi har syndet og vært ugudelige.

Daniel ba, ja ropte om nåde. Der lå håpet for Israel. Der ligger håpet for meg.

Dikteren sier:
Å, nåde stor og underbar!
Da jeg var blind og død,
du frelste meg og ga meg svar,
forbi er all min nød.
---
Guds nåde ga meg kraft og mot
og fylte meg med fred
den dag da jeg for Jesu fot
fikk legge byrden ned.
(John Newton, Frelsesarmeens Sangbok nr. 634)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for nåden! Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Daniel 7
Daniel 8
Daniel 9
Daniel 10
Daniel 11
Daniel 12