lørdag 20. august 2022

Dagens bibellesning: Johannes 7-9

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 7 Johannes 7 Johannes 7 Johannes 7
Johannes 8 Johannes 8 Johannes 8 Johannes 8
Johannes 9 Johannes 9 Johannes 9 Johannes 9

Levende vann

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: "Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann." (Johannes 7,37-38) Bibel 2011

Hos Jesus får jeg levende vann. Vann som gir meg liv. Det er ikke meningen at det bare skal gi meg liv. Vannet fra Jesus skal strømme gjennom meg og gi liv til min neste også.

Dikteren spør og ber:
Er ditt liv innviet til Jesus?
Er du fylt av hans kjærlighets ånd?
Går velsignelsens strømmer til andre
både gjennom din munn og din hånd?
---
Levende vannstrømmer, Frelser, fra deg,
send dem til tørstende sjeler ved meg.
Din vil jeg være, kar til din ære,
hva du meg gav, være helliget deg.
(G. H. Smyth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 119)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for ditt vann som gir liv. La det strømme gjennom meg. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 7
Johannes 8
Johannes 9

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 7
Johannes 8
Johannes 9