tirsdag 27. september 2022

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6
2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7
2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8
2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9
2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10

Ydmyk bønn

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. (2. Krønikebok 7,14) Bibel 2011

Det er ikke nok å be for å få tilgivelse og legedom fra syndens konsekvenser. Jeg må også vende meg bort fra ondskapen og synden. Omvende meg. Synd ses ofte sammen med stolthet og egenhet. "Ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre!" Derfor begynner min omvendelse med ydmykhet. Jeg innrømmer at jeg ikke vet best.

Dikteren ber:
Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!
(Elias Blix, Frelsesarmeens Sangbok nr. 177)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for omvendelsens mulighet. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 6
2 Krønikebok 7
2 Krønikebok 8
2 Krønikebok 9
2 Krønikebok 10