onsdag 28. september 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 114-116

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 114 Salme 114 Salme 114 Salme 114
Salme 115 Salme 115 Salme 115 Salme 115
Salme 116 Salme 116 Salme 116 Salme 116

God råd?

Det koster Herren mye at hans trofaste dør. (Salme 116,15) Bibel 2011

I sorg og frustrasjon har jeg ofte hørt det sagt at Gud har god råd. I dette uttrykket oppfatter jeg ofte en antydning om at Gud ikke helt vet hva han gjør, at han ikke bryr seg om tomrommet som oppstår både i familien og i menigheten. Men som dagens vers sier så koster det Herren mye at hans trofaste dør eller som det står i en annen oversettelse: Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. (Salme 116,15) Norsk Bibel 1988

Mitt jordiske liv slik jeg kjenner det i dag, bundet av tiden, det må ta slutt, men i evigheten skal jeg, sammen med alle gjenfødte, leve med og hos Gud.

Dikteren klager og ber:
Hvor det er tungt å miste
en vi så høyt har elsket!
Å, hvilken tomhet over alt,
vårt savn er så vondt og sårt.
---
Mange er våre tårer,
her, blant de tusen spørsmål.
Gud, du som ser vår dype sorg,
vi ber deg: Vær du vår trøst!
(Svein Ellingsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 7)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at også min sjel er dyrebar for deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 114
Salme 115
Salme 116