torsdag 27. oktober 2022

Dagens Bibellesning: Forkynneren 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 1 Forkynneren 1 Forkynneren 1 Forkynneren 1
Forkynneren 2 Forkynneren 2 Forkynneren 2 Forkynneren 2

Forgjeves?

Forgjeves, sier Forkynneren, forgjeves og forgjengelig - alt er forgjeves! (Forkynneren 1,2) Bibel 2011

Ingen positiv bekjennelse i dagens vers, sånn ved første øyekast.

I fotnoten i Bibel 2011 står det som kommentar til dagens vers: forgjeves Samme ord er oversatt med "forgjengelig", "meningsløst", "flyktig" og "pust". Tidligere bibeloversettelser på norsk har valgt å bruke ordet tomhet, på engelsk har jeg funnet ord som tilsvarer meningsløst og uvesentlig.

Jeg tenker at Forkynneren beskriver livet uten Gud, livet uten en dypere mening enn det jordiske. Slik tjener dette til å minne oss om at livets mening og største skatter kommer fra Guds hånd. Uten Gud og evighetshåpet så er livet forgjeves, alt jeg ellers bygger er til ingen nytte for meg ved dødens port.

Dikteren vitner:
Min tomhet er byttet med fylden av ham
som elsket meg og har meg kalt,
som døde for alle, det kjære Guds Lam,
nå er han mitt liv, ja, mitt alt.
(Knut Røhr Staff, Frelsesarmeens Sangbok nr. 123)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du gir livet mitt mening. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 1
Forkynneren 2