fredag 28. oktober 2022

Dagens bibellesning: Habakkuk 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Habakkuk 1 Habakkuk 1 Habakkuk 1 Habakkuk 1
Habakkuk 2 Habakkuk 2 Habakkuk 2 Habakkuk 2
Habakkuk 3 Habakkuk 3 Habakkuk 3 Habakkuk 3

Årvåkenhet

Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på muren og speide for å se hva han vil si til meg, (Habakkuk 2,1a) Bibel 2011

Profeten søker aktivt å høre fra Gud. Han står på vakt, han venter med oppmerksomhet. Han stiller seg på et egnet sted for å speide etter Guds ord. Hva med meg? Er jeg våken? Stiller jeg meg selv på et egnet sted? Leter jeg med iver etter Guds budskap?

Dikteren ber:
Tal til meg, Gud, tal til meg Gud.
Tal så jeg hører din stemme, Gud.
For jeg vil lytte til det du vil si meg.
Tal til min sjel, å, Gud!
(Ethel Gjøsund, Frelsesarmeens Sangbok nr. 624)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg høre deg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Habakkuk 1
Habakkuk 2
Habakkuk 3