onsdag 2. november 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 125-127

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 125 Salme 125 Salme 125 Salme 125
Salme 126 Salme 126 Salme 126 Salme 126
Salme 127 Salme 127 Salme 127 Salme 127

Livsfrukt

Barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. (Salme 127,3) Bibel 2011

Barn er villet av Gud, skapt av Gud. Barn er en velsignelse, en gave fra Gud. Gitt i foreldres varetekt for å bli tatt vare på og fostret.

Dikteren sier:
Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
---
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn.
(Gerd Grønvold Saue, Frelsesarmeens Sangbok nr. 67)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at barna hører deg til. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 125
Salme 126
Salme 127