torsdag 3. november 2022

Dagens Bibellesning: Forkynneren 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 3 Forkynneren 3 Forkynneren 3 Forkynneren 3
Forkynneren 4 Forkynneren 4 Forkynneren 4 Forkynneren 4

Evigheten

Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden. (Forkynneren 3,11) Norsk Bibel 1988

Gud har lagt evigheten ned i mitt hjerte, ja i alle menneskers hjerter. Jeg har med det fått en evne til å lengte etter Gud, en evne til å kunne kommunisere med Gud. Denne evnen gjør meg ikke i stand til å fullt ut fatte Gud eller hans verk. Jeg trenger at Gud åpenbarer seg for meg. Evigheten trengs for å kunne erfare alt det Gud er. Her på jorden får jeg en forsmak, nok til å vite at jeg vil gå med Gud og være med ham i evighet.

Dikteren sier:
Høyt over himmelvidder,
lengre enn solen går,
høy’re enn stjerner tindrer
den bedendes bønner når.
Ånden fra støvets verden
løfter sitt vingepar,
banker på himmelporten
og søker sitt hjem, sin Far.
(Augusta Lönborg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 270)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg får være hos deg, nå og i evighet. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 3
Forkynneren 4