lørdag 31. desember 2022

Dagens Bibellesning: Hebreerne 11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Hebreerne 11 Hebreerne 11 Hebreerne 11 Hebreerne 11

Uten tro

Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. (Hebreerne 11,6) Bibel 2011

Før man søker Gud må man nødvendigvis ha en form for tro på at Gud finnes. Tro er ikke en prestasjon, den er en gave fra Gud selv og han har gitt hver enkelt en tilmålt del (Rom 12,3). Jesus er troens opphavsmann og fullender (Hebr 12,2). I et forhold til Jesus og gjennom inntak av Guds ord vil troen min vokse og utvikle seg.

Dikteren sier:
Opp, Kristi stridsmenn, rede vær på lysets berg til slag,
for verden står imot Guds hær, ja, inntil denne dag.
Mot fienden gå modig ned i dalen hvor den står.
Ved troen kan det ennå skje vi herlig seier får.
---
Tro er vår seierskraft, Tro er vår seierskraft,
ja, herlige seierskraft, for det må det onde fly.
---
Vårt banner er Guds kjærlighet, vårt sverd er Herrens ord.
Den vei vi går – det alle vet, er Kristi spor på jord.
Med troens skjold vi fremad går, hver kvinne og hver mann.
Og under jubel snart vi når vårt rette fedreland.
---
Tro er vår seierskraft, Tro er vår seierskraft,
ja, herlige seierskraft, for det må det onde fly.
---
Den ondes hær har til oss nag og går til angrep enn.
Vi kan ei slappe av en dag, men må bekjempe den.
Om rustningen vi har tatt på, Guds eget våpenskrud,
vår fiende vi snart skal slå, og lovsang bryte ut.
---
Tro er vår seierskraft, Tro er vår seierskraft,
ja, herlige seierskraft, for det må det onde fly.
(Philip P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 478)

BØNN: Kjære Jesus. La meg leve i tro. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Hebreerne 11

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Hebreerne 11