søndag 1. januar 2023

Dagens bibellesning: Romerne 1-2

Kraft

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. (Romerne 1,16) Bibel 2011


I sann kristen tro er det kraft! Sprengkraft som kan endre livet radikalt. Kraft til å endre et menneskehjerte. Kraft til å frelse fra synd. Kraft til å bevege livet i en ny og bedre retning. 

Det greske ordet for kraft her er dynamis. Det kan også oversettes som makt, evne, mektig/kraftig gjerning, myndighet, styrke, velde. Derfra har vi ord som dynamikk og dynamitt. 

Dikteren sier: 
Vil du fra syndenes byrde bli fri? 
I blodet er kraft, frelsende kraft. 
Vil en ny skapning i Kristus du bli? 
I blodet er underfull kraft. 
--- 
Det er kraft, kraft underfull og rik 
gjennom gudslammets blod. 
Det er kraft, kraft underfull og rik 
gjennom Jesu dyre blod. 
(L. E. Jones, Frelsesarmeens Sangbok nr. 588) 

BØNN: Kjære Jesus. Takk for kraften og styrken som er i evangeliet. Takk for at du har frelst meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Romerne 1
Romerne 2


Studiespørsmål av Phil Layton:
Romerne 1
Romerne 2


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Romerne 1
Romerne 2