tirsdag 14. februar 2023

Dagens bibellesning: Dommerne 7-11

Da holdt han ikke ut

Da sa israelittene til Herren: «Vi har syndet. Gjør med oss som du synes er best, bare du vil hjelpe oss denne gangen!» De fjernet de fremmede gudene som de hadde hos seg, og tjente Herren. Da holdt han ikke ut å se på Israels nød. (Dommerne 10,15-16) Bibel 2011


Her er noe Gud ikke holdt ut! Hvordan er det mulig? Svaret er at Gud er kjærlighet og når han så israelittene rope til ham samtidig som de viste omvendelse så måtte han gripe inn, selv om årsaken til deres nød var deres egen synd.

Slik er det jo ofte med oss også. Vi havner i vanskelige situasjoner fordi vi ikke har fulgt Guds gode råd og vilje. Likevel elsker han oss og når vi omvender oss og kommer til ham for å få hjelp så får vi det: "Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." (1. Johannes' brev 1,9) Bibel 2011

Dikteren ber og bekjenner:
Frelser, hør meg mens jeg for din fot
ydmykt ber om rensning i ditt blod;
syndbetynget jeg meg skammer
for ditt rene øyes flammer.
Vil du enn i nåde stå meg bi,
gjøre meg fra syndens lenker fri,
la meg ved din store nåde bli ditt barn igjen?
---
Nåde som betaler all min gjeld,
blod som rense kan min hele sjel,
kraft til å bevare hjertet vel
for meg, for meg!
(Herbert H. Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 147)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du tilgir og renser meg enda en gang. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Dommerne 7
Dommerne 8
Dommerne 9
Dommerne 10
Dommerne 11


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Dommerne 7
Dommerne 8
Dommerne 9
Dommerne 10
Dommerne 11