onsdag 15. februar 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 18-20

Hjertets tanker

Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre, min gjenløser og min klippe! (Salme 19,15) Bibel 2011


Det er ikke bare ordene mine, enten de er uttalte eller skrevne som har betydning. Det er like viktig hva jeg tenker, altså det som finnes i mitt hjerte. For mine medmennesker er det avgjørende hva jeg sier eller skriver. Mennesker kan ikke lese mine tanker, men Gud ser det hele og legger stor vekt på hva som er i mitt hjerte.

Ordene min kan være fine uten at det er bra i hjertet. "For slik han tenker i sitt indre, slik er han. Han sier nok til deg: "Spis og drikk", men hans hjerte er ikke med deg." (Ordspråk 23,7) Bibel 2011

Gud vil at vi skal ha hjertet med både i forhold til våre medmennesker og i forhold til ham selv.

Dikterne ber:
Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
(Jacob Paulli, Frelsesarmeens Sangbok nr. 404)
---
Jesus, styr du mine tanker,
Jesus, la meg leve så
at hvor jeg i verden vanker,
et Guds barn jeg være må!
La meg leve mine dager
deg til ære, meg til gavn,
og så dø når deg behager,
i ditt kjære frelsernavn.
(Elen Opdal Bernhoft, Frelsesarmeens Sangbok nr. 353)

BØNN: Kjære Jesus. Vis meg hvordan jeg kan være til glede for deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 18
Salme 19
Salme 20


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 18
Salme 19
Salme 20