tirsdag 28. februar 2023

Dagens bibellesning: Dommerne 17-21

Spør Gud om råd!

Da dro alle israelittene, hele hæren, opp og kom til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt og fastet hele dagen, helt til om kvelden. De bar fram brennoffer og fredsoffer for Herren. Og israelittene rådspurte Herren, for den gangen sto Guds paktkiste der, (Dommerne 20,26-27) Bibel 2011


Jeg har møtt kristne mennesker som har gått økonomisk konkurs og de spør gjerne, som mange mennesker i nød gjør, om hvor Gud er. Hvorfor tillot Gud dette? Investeringen de gjorde hadde slått feil. Nå vil jeg ikke sparke noen som ligger nede, men jeg tror det er gyldig å spørre om de rådspurte Gud før den store investeringen?

Også i andre livssituasjoner er det viktig å rådspørre Gud. Er det virkelig han som oppfordrer meg til "et steg i tro" eller kommer det fra en annen kilde? Blir jeg manipulert av andre som har sin egen agenda? Jesus vil hjelpe meg, når jeg søker ham.

Dikteren vitner:
Selv han alle dager nær vil være,
han vil stå meg bi med råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som vet for alle sorger råd.
Han bevarer alle sine kjære,
denne omsorg har han tatt på seg.
«Som din dag, så skal din styrke være»,
dette løfte har han gitt til meg.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 13)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du står meg bi med råd og dåd. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Dommerne 17
Dommerne 18
Dommerne 19
Dommerne 20
Dommerne 21


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Dommerne 17
Dommerne 18
Dommerne 19
Dommerne 20
Dommerne 21