onsdag 1. mars 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 24-26

Gudsfrykt

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, han gjør dem kjent med sin pakt. (Salme 25,14) Bibel 2011


Jeg har som regel fått negative tilbakemeldinger når jeg har postet noe på sosiale medier om gudsfrykt. Noen er raske til å irettesette meg med å sitere Jesu ord "Frykt ikke!" Det er trist at kunnskapen er så liten om et så viktig tema.

Guds storhet, herlighet og hellighet inngir respekt og ærefrykt. Gudsfrykt er respekt og ærefrykt, ja mer enn det. Ikke noe menneske er på nivå med Gud. Har vi respekt for mennesker på grunn av deres stilling eller rang så må vi ha det enda mer for Gud, den allmektige som er skaperen av alle ting.

Den som har dyp gudsfrykt har nær forbindelse med Herren. For jo bedre jeg kjenner ham, jo mer respekt og ærefrykt får jeg for ham.

Dikteren vitner:
Den sjel hvor tro og gudsfrykt bor,
den arve skal hans rike,
en evig fred får hver som tror,
Gud skal ham ikke svike.
Han deres rette forsvar er,
sin pakt han viser hver især,
den Helligånd dem skjenker.
(Andreas Knøpken, 1527)

BØNN: Kjære Jesus. Gi meg å frykte og elske deg alene. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 24
Salme 25
Salme 26


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 24
Salme 25
Salme 26