torsdag 2. mars 2023

Dagens Bibellesning: Job 17-18

Rene hender

Den rettferdige holder fast på sin vei, for rene hender gir større styrke. (Job 17,9) Bibel 2011


Under nedstengningen i forbindelse med Covid-19-pandemien ble vi gang på gang minnet om betydningen av å ha rene hender. Jeg har ikke pålitelig statistikk, men folk snakket om at de var mindre forkjølet og at influensaen uteble. En lege skrev en kronikk hvor hun mente at det hadde direkte sammenheng med at vi ble flinkere til å holde hendene rene.

Rene hender i Bibelen dreier seg om å leve rett, i gudsfrykt og hellighet. Man lever som man forkynner. Man er hel i sin ferd. Den som lever i harmoni med sine idealer tåler mer motgang og motstand. Dessuten regner vi med at Gud også vil gi styrke når hjertet er helt med ham.

Dikteren sier:
Når Åndens ild på hjertets alter brenner,
når sjel og sinn er satt i hellig brann,
når vi mot Herren løfter rene hender,
just da sitt verk ved oss han fremme kan.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 472)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg til å leve som jeg lærer. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Job 17
Job 18


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Job 17
Job 18