onsdag 15. mars 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 30-32

Synd, synd, synd

Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. (Salme 32,1-2) Bibel 2011


En eldre oversettelse bruker litt andre ord i gjengivelsen av dagens vers:
Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. (1930)

Teologen forklarer:
I erkjennelse av sin brøde nevner David synden med tre navn. Han ønsker på ingen måte å bortforklare, unnskylde eller redusere den, men holder den tvertom fram i hele dens gru for derved enn mer å vise hvor stor og uforskyldt Guds nåde er. De tre navn betyr i det vesentlige det samme, dog således at de hver for seg framhever en bestemt side ved fallet. "Overtredelse" er lovbrudd, en krenkelse av moralloven. "Synd" ser fallet ut fra et religiøst synspunkt, som opprør mot Gud, krenkelse av hans hellighet, nedkallelse av Guds vrede; synd er skyld. "Misgjerning" viser de onde følger som synden bringer over mennesket selv. Den ødelegger Guds plan og vilje med livet. Summen av en rekke misgjerninger er et mislykket, spilt liv. (Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

Hvor fantastisk er det ikke at Jesus frelser! Han renser meg, tar bort synden og leger dens konsekvenser.

Dikteren proklamerer:
Vi stemmer i en frydesang
om frelsen full og fri:
Immanuel på korset hang,
sitt liv for oss å gi.
---
Hvor salig, hvor salig
ved Jesu blod jeg er!
Ja salig, ja salig
gjør meg vår Herre kjær!
(P. P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 585)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du frelser meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 30
Salme 31
Salme 32


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 30
Salme 31
Salme 32