torsdag 16. mars 2023

Dagens Bibellesning: Job 21-22

Vil ikke, vil ikke!

Men til Gud sier de: "Gå fra oss! Vi har ikke lyst til å kjenne din vei. Hvem er Den veldige, hvorfor skal vi tjene ham? Hva får vi igjen for å påkalle ham?" (Job 21,14-15) Bibel 2011


I Job 21 beskrives de urettferdige, altså de som ikke har et rett forhold til Gud. De lever tilsynelatende lykkelige, vellykkede liv til tross for at de sier at de ikke vil ha med Gud å gjøre.

Jeg synes avsnittet sier noe vesentlig om dagens Norge, om Ola og Kari Nordmann. Vi lever i rikdom, ja, selv de som har minst å leve av, er rike sett i forhold til store deler av verdens befolkning. Nordmenn flest lever ganske så selvtilfredse liv og spør ikke etter Guds vei. Hva må til for at vi som nasjon skal vende oss til Gud?

Vi vet fra norsk kirkehistorie og statistikk at de siste årene av 2. verdenskrig og de første årene etter krigen så var deltagelsen i kristne menigheter på sitt aller høyeste i Norge. Siden den gang har det gått nedover. Krigen var en svært vanskelig tid, en krisetid som ledet folk til å søke Gud. Må det slike ting til for at vi skal søke Gud?

Hvordan vil den nåværende krisen virke inn på land og folk og vårt forhold til Gud?

Dikteren oppfordrer:
La din Gud bestemme veien,
du kan fare vill så lett,
og et lite skritt til siden
kan deg hindre vandre rett.
Men han lovet har å lede
alle dem som derom ber.
Hvorfor skulle du da nøle
når så øm og mild han er?
---
La din Gud bestemme veien,
la ham lede deg hver stund,
til din fot i evigheten
står på himlens skjønne grunn.
(H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 389)

BØNN: Kjære Jesus. Jeg vil følge din vei! Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Job 21
Job 22


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Job 21
Job 22