lørdag 1. april 2023

Dagens bibellesning: Markus 5-6

Omvendelse

Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. (Markus 6,12) Bibel 2011


Disiplene ble sendt ut for å forkynne det viktige budskapet om omvendelse. Det samme budskapet som både døperen Johannes og Jesus forkynte:
På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: "Vend om, for himmelriket er kommet nær!" (Matteus 3,1-2) Bibel 2011
Fra da av begynte Jesus å forkynne: "Vend om, for himmelriket er kommet nær!" (Matteus 4,17) Bibel 2011

Budskapet er fortsatt nødvendig. Forkynner vi omvendelse?

Dikteren ber:
La himlens sluser åpne seg
for nådestrømmens flod,
la syndere omvende seg
og tro på Kristi blod.
---
Å, send oss Åndens pinseild,
velsignede Guds Lam!
Oppliv oss igjen, frels syndere
fra evig død og skam!
(Thomas McKie, Frelsesarmeens Sangbok nr. 173)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for omvendelsens mulighet. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Markus 5
Markus 6


Studiespørsmål av Phil Layton:
Markus 5
Markus 6


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Markus 5
Markus 6