søndag 2. april 2023

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 11-12

Det gode

Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. (1. Korinterbrev 12,7) Bibel 2011


Gud vil meg ikke noe vondt, han vil meg godt. Gud vil vil heller ikke min neste noe vondt, han vil ham godt. I starten ga Gud lover om livsførsel og hellig liv som skulle sikre både meg og min neste. Det var ikke nok.

Profeten Esekiel beskriver Guds plan:
Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. (Esekiel 36,25-27) Bibel 2011

Renselsen, nytt hjerte og ny ånd ble oppfylt med Jesus. Alt får jeg del i gjennom gjenfødelsen. Lever jeg i åndens liv som Jesus vil gi så kjennetegnes det av ting som gjør mennesker godt.

Dikteren ber:
Ånd fra himlen, kom med nåde,
kom med liv og lys her ned!
La din guddomsmakt nå råde,
gjør oss vis til salighet!
Livets ord du selv forklare,
så det virker hva du vil.
La oss her dets kraft erfare,
fyll vår sjel med hellig ild!
(Elevine Heede, Frelsesarmeens Sangbok nr. 643)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for Ånden som gir meg det som er godt. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Korinterne 11
1 Korinterne 12


Studiespørsmål av Phil Layton:
1 Korinterne 11
1 Korinterne 12


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Korinterne 11
1 Korinterne 12