mandag 3. april 2023

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 1-4

Gud har steget ned

Herren sa: Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut (2. Mosebok 3,7-8a) Bibel 2011


Gud er ikke en passiv tilskuer til våre vanskeligheter. Han griper inn. Jesus steg ned for å fri oss ut fra synden. Nå kan vi få leve ved ham og regne med hans hjelp i livet.

Dikteren ber:
Kom inn til oss, Jesus, du vet om vår nød,
og du kan oss hjelpe i dag! 
Vi trenger deg, Jesus, i liv og i død.
Du fører til seier vår sak.
(Leonard Gudmundsen, Schibboleth nr. 65)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du både vil og kan hjelpe meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
2 Mosebok 1
2 Mosebok 2
2 Mosebok 3
2 Mosebok 4


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 1
2 Mosebok 2
2 Mosebok 3
2 Mosebok 4