onsdag 19. april 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 45-47

Fall til ro

Fall til ro og kjenn at Jeg er Gud! (Salme 46,11a) BGO 1997


Andre norske bibeloversettelser bruker ikke uttrykket "fall til ro". De bruker "hold opp" "stans". I svenske oversettelser finner jeg "Lugn!" og "bli stilla". På engelsk finner jeg "be still" og "desist". Felles for alle uttrykkene er at jeg stopper opp og flytter fokus. Det er en viljeshandling.

Jeg kan velge å flytte tankene mine fra det som forstyrrer og stjeler sjelefreden og gi Gud rom. Jeg kan kjenne, innse og erfare at Gud er Gud. En gang tenkte jeg at retreat og tidebønner ikke var noe en gjenfødt kristen skulle hengi seg til. Jeg mente at det åndelige livet skulle være mer spontant og "livlig". Men jeg har oppdaget at stillhet og ferdigskrevne bønner kan hjelpe meg å finne rett fokus. Det gir velsignelse fordi jeg faller til ro slik at Gud kan gi seg til kjenne.

Dikteren vitner:
Når Herrens ild slår ut i hellig flamme,
den tiner mangeårig vantros sne,
og tvil og lunken tro den gjør til skamme,
i stillhet får vi Herrens frelse se.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 472)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg når jeg stanser opp og blir stille, så åpenbarer du deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 45
Salme 46
Salme 47


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 45
Salme 46
Salme 47